Ordinace pracovního lékařství ve Štěpánské


Co je pracovní lékařství

Pracovní medicina je interdisciplinární lékařský obor, který se historicky zabývá ochranou zdraví člověka v konkrétních pracovních podmínkách. Zkoumá tedy zdraví zaměstnance na jdené straně a pracovní prostředí s jeho zdravotními riziky na straně druhé . Cílem je předejít chorobám z povolání či poškození zdraví zaměstnanců a pracovním úrazům se všemi negativními dopady na všechny zúčastněné, tedy zaměstnance i zaměstnavatele.


Obor pracovního lékařství si tedy všímá nejen klinického stavu člověka, ale současně pracuje s poznatky z hygieny, fysiologie a psychologie práce, ergonomie, průmyslové toxikologie a epidemiologie a dalších oborů a zabývá se tak vlivem fysikálních a chemických faktorů na zdraví. Takovéto odborné pracoviště pak poskytuje poradenství při řešení pracovišť, organizaci práce , při zavádění nových technologií, provádí pravidelný dohled, sledování a rozbory nemocnosti a zabývá se chorobami z povolání a jejich prevencí.


K celé problematice se pak vztahuje celý balík zákonů platných v ČR.

Zaměstnavatelé a PLS

Jsou pracovně lékařské služby pro zaměstnavatele závazné? Ano, jsou dány zákonem, tedy každý zaměstnavatel je ze zákona povinen uzavřít smlouvu s poskytovatelem pracovně lékařských služeb, zajistit si pravidelnou pracovně lékařskou péči o své zaměstnance a pravidelný dozor na pracovišti.
Současná platná legislativa počítá s citelnými finančními sankcemi pro zaměstnavatele, kteří toto opominou.

Co nabízíme

Naše zdravotnické zařízení nabízí pracovně lékařské služby na vysoké úrovni a v plném rozsahu.Opírá se o dlouholeté zkušenosti našich lékařů, zejména paní doktroky Evy Stádníkové ,našho předního odborníka v oblasti pracovního lékařství . Ke spolupráci využíváme dlouhodobě kvalifikovaná smluvní zařízení a akreditovaná pracoviště.

Ceník

Ceny se stanovují individuálně podle konkrétních zdravotních rizik pracoviště .Je možné je objednat v komplexní i dílčí podobě. Zaměstnavatelům vycházíme vstříc při potřebě rychlého posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců.


Kontaktujte nás


+420 739 319 942
stepanska@csppm.cz


Štěpánská 11
120 00 Praha 2

zvonek ORDINACE, 1.patro


METRO: I.P Pavlova a Karlovo náměstí
TRAM: zastávka Štěpánská